Om Sulotek Oy

Vi startade vår verksamhet med en önskan om att arbeta och tillverka saker på ett nytt men konkurrenskraftigt sätt. Ledaren för vår produktutvecklingsgrupp, Ilkka Rämänen, har en lång yrkeskarriär i USA bakom sig, från en tid då verkstadsindustrin tog sina första steg in i den datorstyrda tillverkningen.

När han till slut flyttade tillbaka till Finland som delpensionär blev han bekant med Suloteks grundare, Santeri Sulo, och hans visioner om att vidareutveckla glödtrådsskärningen och samtidigt diversifiera styrox:s användbarhet samt effektivisera återvinningen och återanvändningen av materialet.

Visionerna och värdegrunderna sammanföll, produktutvecklingsgruppen kompletterades och utvecklade, som ett resultat efter några års funderingar och tester, en helt ny metod för glödtrådsskärning baserad på en unik CNC-programvara och en CNC-robot för glödtrådsskärning med multipla trådar.

 Vi följer fortfarande samma utstakade vision på ett modigt, nyfiket, ödmjukt och samarbetsvilligt sätt. Vi startade företaget 2010 och fick mycket snabbt igång vår produktion. Vi började använda den nya generationens storskärare i slutet av 2014. Vi arbetar i starka nätverk av produktutvecklingsenheter och experter inom olika branscher, samt tillverkare.

Affärsidé

Sulotek Oy:s affärsidé är att främja en ständig utveckling av CNC-programmeringens möjligheter inom glödtrådsskärning, och som en ledande aktör inom det här specialområdet möta behoven från dagens och framtidens marknader.

Verksamhetsidé

Företagets verksamhet är ekonomiskt lönsamt tack vare den egenutvecklade unika, helt nya samt mångsidiga variabelprogramvaran för CNC-skärning och 3D-robotarna som konstruerats baserat på dessa tillämpningar. Tack vare programvaran och produktionslinjerna har Sulotek sedan 2011 koncentrerat sig på att med hjälp av de mångsidiga styrox-materialen och olika ytbehandlingstekniker ta fram lösningar för flerdimensionella förpacknings- och reklammaterial, produktförstoringar, kulisser, inredningselement, fartygsinredningar, precisionsisoleringar och många andra lösningar som uppfyller behoven hos företag och sammanslutningar. Genom att kombinera erfarenheter och designkompetenser hos diversifierade specialdesigners i vårt eget samarbetsnätverk med kundernas egna kunskaper har vi släppt ut kostnadseffektiva och helt nyskapande lösningar på marknaden, till förmån för vår kundkrets. Vi kan tillverka överraskande unika produkter samt arbeta med serieproduktioner, även med korta tidplaner.

Suloteks värdegrunder

Värdegrunderna hos det lilla och flexibla företaget föds ur ägarna, företagets nyckelpersoner, företagsnätverk, kunderna och omgivningen.

Vi tror på människans och det engagerade samarbetsnätverkets förmåga och vilja att imorgon göra saker bättre än idag, ofta genom att närma sig olika frågor utan förutfattade meningar.

Vi är starkt inställda på att undersöka och söka nya saker, marknader och samarbeten.

Vi vill arbeta effektivt och makroekonomiskt, med respekt för hållbar utveckling och miljövärden.

Vår affärsverksamhet måste vara lönsam för att vi ska kunna ta vårt ansvar i vår arbetsgemenskap och för vår verksamhet, även under svårare tider.

Sulotek Oy är ett finskt familjeföretag med samhällsansvar.


Vår verksamhet finns i Laitila stad, Egentliga Finland.

Vi har våra rötter i landsbygdens företagande och får vår styrka från människorna och den omgivande naturen. Vi finns vid finländska penningrikets västra gräns, cirka 60 km norrut på landsvägen Åbo-Björneborg. Det är lätt att hitta hit och härifrån transporteras varor snabbt till olika delar av Finland, och numera även olika delar av världen. Vi har ända från början byggt samarbetsnätverk med olika branscher, experter och forskningsanstalter, vilket gett flexibilitet och mångsidig kompetens. Många av styrox-materialen som vi använder är självklart föremål för miljövänlig, multinationell återanvändning, till förmån för miljön, vår kundkrets och vårt företag.

 

Sivusto käyttää evästeitä, lue lisää

Toteutus Nettitaivas